ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

На 24.02.2023 г. ще се проведе Кръгла маса на тема "УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКО ПРАВО ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ"

сряда, 22 февруари 2023 13:11

  

На 24 февруари 2023 г. от 14 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) ще се проведе Кръгла маса на тема: „Упражняване на авторското право във фотографията – проблеми и решения“, организирана от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС и Асоциацията на професионалните фотографи в България.

Кръглата маса е насочена към професионалисти от областта на фотографията, автори, преподаватели и специалисти от областта на интелектуалната собственост,  студенти и други заинтересовани лица от сферата на творческите индустрии. Участниците ще разгледат актуални проблеми, свързани с авторскоправната закрила и защитата на правата върху фотографски произведения като обекти на авторско право.

 

 

 

Галерия снимки от На 24.02.2023 г. ще се проведе Кръгла маса на тема "УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКО ПРАВ ...