ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Една година без проф. д-р Борислав Борисов. Времето няма никакво значение, той е сред нас!

понеделник, 27 февруари 2023 8:49

На 26 февруари, преди една година си oтидe проф. д-р Борислав Борисов (72) изтъкнат икономист, политик и общественик. Народен представител (2001 -2004 г). в ХХХIХ Народно събрание, избран и за негов заместник-председател, съветник на Президента на Република България Георги Първанов по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие (2007 - 2012 г.), носител на Почетния знак на Президента на Република България.

Роден през 1949 година в София, проф. Б. Борисов завършва Техникума по автоматика, София (1969); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1976). Продължава образованието си в Централния институт за повишаване квалификацията на ръководни кадри в патентно-лицензионната дейност, Москва, Русия (от 2010 г., в Руската държавна академия по интелектуална собственост), специалност „Индустриална собственост“ (1978 – 1979). Специализира във Висшата патентна школа, Прага, Чехословакия, (1983); Инженерно-икономическия институт „Толиати“, Ленинград, Русия, тема „Управление на НИРД“ (1984); СОИС – Женева. Придобива научната степен „доктор“ (1988), става „доцент“ през 1990 г., през 2004 г. защитава академичната титла „професор“.

Има издадени над 200 публикации. Води лекционни курсове по управление и бизнес с интелектуална собственост и оценка на дълготрайни нематериални активи. Изявява се като гост-лектор на Академията по интелектуална собственост на СОИС. От 2003 г. е представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България и пред Европейското патентно ведомство.

Кариерният път на проф. Б. Борисов е огромна вселена от професионални постижения. Той е един от създателите на университетската ни идентичност и значим символ на нашия университет. Заема постовете: зам.-директор (1982 – 1988) и директор (1988 – 1993) на Висшата следдипломна школа по икономика и управление при ВИИ „Карл Маркс“ (ИСК); директор на департамент „Интелектуална собственост“, УНСС (1990 – 1995); ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, УНСС (1995 – 2016), понастоящем катедра “Интелектуална собственост и технологичен трансфер“; директор на УИ „Стопанство“, УНСС (1998 – 2001); зам.-ректор на УНСС (1999 – 2001); директор на Университетския център по интелектуална собственост (2003 – 2020).

Проф. Б. Борисов е ректор на УНСС в периода 2003 – 2011 година. През 2012 г. заслужено получава званието „Почетен ректор“, а през 2013 г. - „Почетен професор на УНСС”.

Сред международните отличия, притежавани от проф. Б. Борисов са: „Почетен професор на Държавния икономически университет“, Алмати, Казахстан (2006), „Доктор хонорис кауза на Киевския университет по право към Украинската академия на науките“, Киев, Украйна (2012), „Почетен професор на Руската държавна академия по интелектуална собственост“, Москва, Руска федерация (2013), „Юбилеен златен медал № 8 на Азербайджанския държавен икономически университет, Баку (един от 20-те, номерирани за юбилея и първият, връчен на чуждестранен представител) по повод 80-годишнината на Университета (2011).

В кариерната му история са записани и длъжностите председател на Съвета на старейшините в УНСС (от 2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020) и председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.).

Името на проф. Борислав Борисов е вписано под номер „111“ в Златната книга на Патентното ведомство на Република България за изключителни заслуги към образованието и изследванията в областта на интелектуалната собственост (2009).

Проф. Б. Борисов е бил и ръководител на проект издания „100 години УНСС“, съставител на Юбилейния алманах “100 години УНСС” и История на УНСС.

Преди една година всички преподаватели и служители на Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС му казахме: Cбoгoм, Пpофесоре! C мнoгo любoв и yвaжeниe!

Загубата му е непрежалима за академичната общественост и за всички, които го познаваха!

Прекланяме се пред светлата му памет с благодарност и винаги ще пазим спомена за него!

Нека днес, една година след кончината на проф. д-р Борислав Борисов, да си спомним с благодарност за нашия Учител и Ръководител и да се преклоним пред неговото дело!

 

Галерия снимки от Една година без проф. д-р Борислав Борисов. Времето няма никакво значение, той е ...