ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Създаване на Мрежа "Индустриална собственост"

петък, 12 май 2023 11:08

 

На 16 май 2023 г. (вторник) в Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов" на УНСС ще бъде учредена мрежа „Индустриална собственост“, като в нея ще вземат участие академични представители, представители по индустриална собственост, патентни специалисти, вещи лица и други.   Форумът ще бъде открит от заместник-ректора по научноизследователската работа и международното сътрудничество на УНСС доц. д-р Михаил Мусов. 

На срещата се предвижда и подписване на Меморандум за сътрудничество между Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов" на УНСС, Катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и Съюз на изобретателите в България.

 

Галерия снимки от 	Създаване на Мрежа "Индустриална собственост" ...