ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Дискусия относно авторските и сродните права на продуценти, сценаристи, режисьори и артист - изпълнители в сценични произведения

петък, 12 май 2023 12:31

 

Благодарение на УНСС/UNWE - Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер "Проф.д-р Б. Борисов" - домакин, на 11.05.22023 г. се проведе дискусия относно авторските и сродните права на продуценти, сценаристи и режисьори и артист - изпълнителите в сценичните произведения като творчески продукти. 
Предмет на дискусията беше авторската пиеса “Легенда за Калиакра" - театрален спектакъл с режисьор Елица Йовчева. Актрисите в проекта Анна-Мария Николаева, Анастасия Левордашка и Марина Георгиeва /Боряна Бабанова беше на турне в гр.Поморие в деня/ представиха на аудиторията - експерти от ИИСТТ, студенти от специалност "Творчески индустрии и бизнес" и професионалисти от сценичния бизнес част от текста, споделиха за предизвикателствата на работния процес, в който два месеца са създавали текста. Режисьорът Елица Йовчева разказа за метода на работа - дивайзинг, или както се нарича в театралната теория "колаборативен творчески процес" и за всички интересни моменти от него. Дискусията бе открита и модерирана от д-р Полина Стоянова и д-р Юлиана Томова - експерти в ИИСТТ.
Всички участници в дискусията оцениха форума като полезен и провокиращ множество следващи дискусии по проблемите на авторските и сродните им права в творческите индустрии. 
 
Творческият екип на “Легенда за Калиакра” благодари за вдъхновяващата и познавателно обогатяваща среща!
 
ь 
Фотограф: експерт Марина Спасова

Галерия снимки от Дискусия относно авторските и сродните права на продуценти, сценаристи, режисьор ...