ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Списание “Интелектуална собственост и бизнес“ е включено в Националния референтен списък на НАЦИД

сряда, 31 май 2023 7:26

  

Списание “Интелектуална собственост и бизнес“ на Института по интелектуална соственост и технологичен трансфер e включенo в Националният референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан в Националния център за информация и документация (НАЦИД).

   

 

Списание „Интелектуална собственост и бизнес“ е професионално и научно издание на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов" на УНСС. Списанието е с отворен достъп. Издава се в 2 броя годишно на хартия и публикува информация за актуални регламенти в областта на интелектуалната собственост,  резултати от научни изследвания, посветени на съвременни проблеми в областта на интелектуалната собственост и материали, свързани с бизнеса с интелектуална собственост.

Материалите и статиите в списанието са на български и английски езици и се оценяват за публикация от редакционна колегия и избрани рецензенти при анонимно рецензиране.

Галерия снимки от Списание “Интелектуална собственост и бизнес“ е включено в Националния референте ...