ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от крайния доклад на Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

понеделник, 15 март 2021 12:46

Разглеждате снимки от Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от крайния доклад на Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

Вижте пълен текст на Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от крайния доклад на Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

Галерия снимки от Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от кра ...