ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Участие на колеги от ИИСТТ-УНСС в съвместна инициатива на ПВ на Р.България и СЕСИС

петък, 28 май 2021 17:00

Разглеждате снимки от Участие на колеги от ИИСТТ-УНСС в съвместна инициатива на ПВ на Р.България и СЕСИС

Вижте пълен текст на Участие на колеги от ИИСТТ-УНСС в съвместна инициатива на ПВ на Р.България и СЕСИС

<span><img src="/Uploads/Itib/_cfc61_Image%20(1).jpeg" width="500" height="333"></span>

Страница:

Галерия снимки от Участие на колеги от ИИСТТ-УНСС в съвместна инициатива на ПВ на Р.България и СЕС ...