ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член на СЦР с участие в поредица от инициативи, организирани от Фондация "Глобални библиотеки-България" и Регионална библиотека "Христо Ботев", гр.Враца

вторник, 08 юни 2021 17:00

Разглеждате снимки от Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член на СЦР с участие в поредица от инициативи, организирани от Фондация "Глобални библиотеки-България" и Регионална библиотека "Христо Ботев", гр.Враца

Вижте пълен текст на Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член на СЦР с участие в поредица от инициативи, организирани от Фондация "Глобални библиотеки-България" и Регионална библиотека "Христо Ботев", гр.Враца

<span>&nbsp;&nbsp;<img src="/Uploads/Itib/_ddd02_Dimitrina%20Papagalska.jpg" width="500" height="667"></span>

  

Галерия снимки от Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член н ...