ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Открита е изложбата "Mundus Novus"

петък, 17 май 2024 1:55

Разглеждате снимки от Открита е изложбата "Mundus Novus"

Вижте пълен текст на Открита е изложбата "Mundus Novus"

Проф. Димитров отбеляза важността на подобни културни мероприятия именно на територията на УНСС, както и актуалността на тематиката на картините, които засягат връзката между изкуствения интелект и човека. Той направи връзка между миналото, изразено чрез вече откритата изложба на УНСС, която представя архивни документи от създаването на Университета и изложбата с картини на г-н Друшкич, която съчетава мотиви, които засягат нашето бъдеще.

Проф. Димитров отбеляза важността на подобни културни мероприятия именно на територията на УНСС, както и актуалността на тематиката на картините, които засягат връзката между изкуствения интелект и човека. Той направи връзка между миналото, изразено чрез вече откритата изложба на УНСС, която представя архивни документи от създаването на Университета и изложбата с картини на г-н Друшкич, която съчетава мотиви, които засягат нашето бъдеще.

Страница:

Галерия снимки от Открита е изложбата "Mundus Novus" ...