ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Прекратява се възможността за кандидатстване по Ваучер 3 по Фонда за МСП на СЕСИС

вторник, 11 юни 2024 12:19

Разглеждате снимки от Прекратява се възможността за кандидатстване по Ваучер 3 по Фонда за МСП на СЕСИС

Вижте пълен текст на Прекратява се възможността за кандидатстване по Ваучер 3 по Фонда за МСП на СЕСИС

Галерия снимки от Прекратява се възможността за кандидатстване по Ваучер 3 по Фонда за МСП на СЕСИ ...