Обновено: петък, 17 септември 2021 14:36

Магистри

 

Обучението в ОКС Магистър по двете специалности  на катедра ИСТТ : „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в културата", по определени дисциплини се провежда от международни лектори към  Академията на СОИС. Обучението е сертифицирано и студентите получават към дипломите си и сертификати за успешно завършено обучение към Академията на СОИС. Студентите, които са постигнали изключителни резултати, биват номинирани за студенти с безплатно обучение в магистърска степен по интелектуална собственост в Университета в Торино, Италия (University of Turin) или в Африканския университет в Мутаре, Зимбабве (Africa University).

    

Студентите, завършили магистърска специалност на катедра ИСТТ, могат да се реализират професионално в:

 • Патентно ведомство на Р България 

 • Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване) 

 • Организации за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Министерство на културата 

 • Министерство на икономиката 

 • Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Отдели по ИС на големи компании 

 • Кантори, специализирани в областта на ИС 

 • Комисия за защита на потребителите 

 • Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост 

 • Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)

 • Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство на страните в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО)

 • Европейското патентно ведомство (ЕПВ)

 • Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС)

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

  

  

 За повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК.