Обновено: сряда, 15 септември 2021 12:59

Екип на катедра ИСТТ

 

В.И.Д. Ръководител катедра

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

 

В.И.Д. Научен секретар

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

 

Административен секретар 

Людмила Желева Чакърова-Присоева

Тел: (02) 8195 603

e-mail: l.prisoeva@unwe.bg

Кабинет: 1076

Работно време: 08.00-12.00 

 

 

Преподаватели

 

Проф. д-р Владя Бориславова Борисова

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • управление на интелектуалната собственост
 • бизнес с интелектуална собственост
 • авторско право и сродните му права
 • творчески индустрии
 • традиционни знания и културно наследство

Разписание

Сесии

 

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • дизайн
 • биотехнологични постижения
 • реклама

Разписание

Сесии

 

Доц. д-р Николай Евгениев Крушков

Тел: (02) 8195 367

e-mail: n.krushkov@unwe.bg

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • корпоративна и информационна сигурност
 • организация и управление на културата, художественото творчество и сигурността

Разписание

Сесии

 

Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: silvia.todorova@unwe.bg 

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • марки и географски означения
 • нови обекти на индустриалната собственост
 • дизайн на архитектурата, интериора и екстериора
 • бизнес идентификатори

 

Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: hstrijlev@unwe.bg 

Кабинет: ИИСТТ 002

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • авторски права
 • творчески индустрии
 • радио индустрия

Разписание 

Сесии

  

Ас. д-р Александър Делян Александров

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: a.aleksandrov@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003    

 

Ас. д-р Бойко Генадиев Таков

 

Тел: (02) 8195 367

e-mail: boyko.takov@unwe.bg

кабинет: 1075А

 

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • телевизионна индустрия
 • управление на знанието

Разписание

Сесии

 

Ас. д-р Димитър Костадинов Ганчев

e-mail: dimitar.ganchev@unwe.bg

Кабинет: 1075Б

 

Ас. д-р Иван Начев Начев

Тел: (02) 8195 367

e-mail: i.nachev@unwe.bg  

Кабинет: 1075Б

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • филмова индустрия
 

Ас. д-р Мирена Димитрова Станева

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : m.staneva@unwe.bg 

Кабинет: 1075Б

Научни интереси:

 • културни политики 
 • културен мениджмънт
 • опазване и управление на културното наследство

Разписание

Сесии

 

Доц. Мариана Тодорова

гост-лектор

 

e-mail: mariana.todorova@unwe.bg

 

Хон. преп. проф. д-р Виолета Горчева

 

Хон. преп. д-р Юлияна Кирилова Томова

e-mail: j.tomova@unwe.bg

 

Хон. преп. Валери Валентинова Костова

докторант

e-mail: valery_kostova@unwe.bg

 

Хон. преп. Велизар Драгомиров Соколов

докторант

e-mail: v.skolov@unwe.bg

 

Хон. преп. Владислава Огнянова Петрова

докторант

 

e-mail: vpetrova@unwe.bg

 

Хон. преп. Емил Александров Георгиев

докторант

e-mail: e.georgiev@unwe.bg

 

Хон. преп. Искрен Емилов Константинов

докторант

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: iskrenk@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003

 

Хон. преп. Камен Георгиев Тодоров

докторант

 

e-mail: kamengtodorov@unwe.bg

 

Хон. преп. Николай Станимиров Братов

докторант

 

e-mail: nikolay_bratov@unwe.bg

      

Хон. преп. Лилия Миткова Йотова

докторант

 

e-mail: lilia.yotova@unwe.bg

  

Хон. преп. Биляна Петьова Димитрова

докторант

e-mail: bilyana.dimitrova@unwe.bg