Обновено: петък, 06 ноември 2020 13:12

Ръководство

 

Директор

Проф. д-р Владя Бориславова Борисова

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1073

 

Научен секретар

Ас. д-р Иван Начев Начев

Тел: (02) 8195 367

e-mail: i.nachev@unwe.bg  

Кабинет: 1074


Секретар по учебната дейност

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

   

В.И.Д. ръководител секция "Индустриална собственост и бизнес"

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

 

В.И.Д. ръководител секция "Творчески индустрии и бизнес"

Проф. д-р Владя Бориславова Борисова

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1073

  

Административен секретар 

Полина Георгиева Дончева

Тел: (02) 8195 603

e-mail: p.doncheva@unwe.bg

Кабинет: 1076

Работно време: 08.00-16.45 (обедна почивка: 12.00-12.45)