Обновено: понеделник, 01 март 2021 16:16

Ръководство

 

Директор

Проф. д-р Владя Бориславова Борисова

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1076

 

Заместник-директор

по научноизследователската дейност

Ас. д-р Иван Начев Начев

Тел: (02) 8195 367

e-mail: i.nachev@unwe.bg  

Кабинет: 1075Б


Заместник-директор

по учебната дейност

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

   

В.И.Д. ръководител секция "Индустриална собственост и бизнес"

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

 

В.И.Д. ръководител секция "Творчески индустрии и бизнес"

Проф. д-р Владя Бориславова Борисова

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1076

  

Административен секретар 

Людмила Желева Чакърова-Присоева

Тел: (02) 8195 603

e-mail: l.prisoeva@unwe.bg

Кабинет: 1076

Работно време: 08.00-12.00