Обновено: петък, 06 ноември 2020 15:04

Издаване на препоръки

Издаването на препоръки на студенти на ИИСТТ се извършва по утвърдени правила и на база подадена от студента молба до директора на ИИСТТ. Молбата се входира при административния секретар на ИИСТТв кабинет 1076.

 

Запознайте се с правилата за издаване на препоръки:

1.Правила

 

Приложени документи:

1.Молба

2.Декларация