Обновено: сряда, 11 август 2021 16:09

Издаване на препоръки

Издаването на препоръки на студенти на катедра ИСТТ се извършва по утвърдени правила и на база подадена от студента молба до ръководителя на катедра ИСТТ. Молбата се входира при административния секретар на катедра ИСТТ в кабинет 1076.

 

Запознайте се с правилата за издаване на препоръки:

1.Правила

 

Приложени документи:

1.Молба

2.Декларация