Обновено: петък, 06 ноември 2020 14:55

Бакалаври

  

Бакалавър е първата образователно-квалификационна степен във висшето образование.

В УНСС се кандидатства по направления и поднаправления, а класирането по специалности става след завършен втори курс на базата на постигнатия среден успех от следването.

Когато попълвате кандидатстудентските си документи, помнете, че всеки студент на УНСС след втората година има право да кандидатства само за специалност от професионалното направление или поднаправление, в което се е обучавал.

За да се класирате по една от двете специалности на ИИСТТ, трябва в документите за кандидатстване да посочите едно от следните две поднаправления (ако имате желание за конкретна специалност на ИИСТТ) или и двете (ако желаете да бъдете приети в една от двете специалности на ИИСТТ):

1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ в поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“

Условия за кандидатстване:

 • минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование (Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити);
 • успешно положен приемен изпит;
 • успешно положен тест по един от следните езици: английски, френски, немски, испански, руски.

 

2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ в поднаправление „Икономика и бизнес“

Условия за кандидатстване:

 • минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование (Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити);
 • успешно положен приемен изпит.
 

Приемният изпит и за двете поднаправления се провежда под формата на тест, който се състои от две части и включва три модула:

 1. Обща част:
 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).                                  
 1. Специална част – по избор (40 въпроса):
 • модул 3 - "Български език и литература";
 • модул 3 - "Математика";
 • модул 3 - "География на България";
 • модул 3 - "История на България".[1]
 

ГРАФИК
за провеждане на предварителен единен приемен изпит на хартиен носител и 

тест по чужд език на хартиен носител

за учебната 2020/2021 г.

 

 

Първа предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 10 февруари до 11 март 2020 г.

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

15 март (неделя)

9 ч.

География на България

15 март (неделя)

14 ч.

Математика

22 март (неделя)

9 ч.

История на България

22 март (неделя)

9 ч.

Английски, немски, френски, испански и руски език

22 март (неделя)

14 ч.

 

 

 

 

Втора предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 16 март до 1 април 2020 г.

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

5 април (неделя)

9 ч.

География на България

5 април (неделя)

14 ч.

Математика

12 април (неделя)

9 ч.

История на България

12 април (неделя)

9 ч.

 

ГРАФИК
за провеждане на eлектронни единни приемни изпити и

електронен тест по чужд език

за учебната 2020/2021 г.

№ на сесия

Прием на документи

Изпитна сесия

1

подаване на регистрационни карти:
от 18 ноември до 5 декември 2019 г.

провеждане на изпитите:
от 9 декември до 13 декември 2019 г.

2

подаване на регистрационни карти:
от 6 януари до 6 февруари 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 10 февруари до 14 февруари 2020 г.

3

подаване на регистрационни карти:
от 6 април до 23 април 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 4 май до 11 май 2020 г.

4

подаване на регистрационни карти:
от 4 май до 18 май 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 1 юни до 8 юни 2020 г.

 

Срокове и график на кандидатстудентските изпити може да следите и сайта на УНСС.

 

При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на ИИСТТ.

Сайт на УНСС – прием Бакалаври: https://priem.unwe.bg/