Обновено: понеделник, 23 май 2022 14:20

Бакалаври

  

Специалностите, по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две:

1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“

2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“

 

Завършилите тези специалности, могат да се реализат професионално като:

 • Експерт в Патентно ведомство на Р България 

 • Експерт в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Експерт в Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване)? 

 • Длъжности в субекти за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Експерт в Министерство на културата 

 • Експерт в Министерство на икономиката 

 • Да упражнява свободната професия - Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Експерт в отдела по ИС на големи компании  

 • Експерт в кантора, специализирана в областта на ИС 

 • Експерт в Комисия за защита на потребителите 

 • Служител в Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Служител в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост 

 

Приемният изпит и за двете поднаправления се провежда под формата на тест, който се състои от две части и включва три модула:

 1. Обща част:
 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).                                  
 1. Специална част – по избор (40 въпроса):
 • модул 3 - "Български език и литература";
 • модул 3 - "Математика";
 • модул 3 - "География на България";
 • модул 3 - "История на България".[1]
  

Сайт на УНСС – прием Бакалаври: https://priem.unwe.bg/

  

За повече информация посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК.