Обновено: сряда, 17 август 2022 9:49

Магистри

 

За повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК или сайта на УНСС ТУК.

 

Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма.

В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат.

Катедра ИСТТ предлага следните специалности в ОКС „Магистър“: 

 • Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" – 2 сем.
 • Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ – 2 сем.
 • Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ – 2 сем.

Ако сте в последна година на обучение по специалност в ОКС Бакалавър, можете да участвате в предварителния кандидатмагистърски прием, още преди да сте завършили семестриално и/или да сте положили държавния си изпит/защитили дипломната си работа. Ако успешно положите предварителен изпит и след като се дипломирате като бакалавър, можете да участвате с оценката от предварителния изпит за класиране в магистърска специалност, без да е необходимо да се явявате на редовния изпит на същата кандидатмагистърска кампания.

Студентите, завършили тези специалности, могат да се реализират професионално като:

 • Експерт в Патентно ведомство на Р България 

 • Експерт в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Експерт в Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване)? 

 • Длъжности в субекти за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Експерт в Министерство на културата 

 • Експерт в Министерство на икономиката 

 • Да упражнява свободната професия - Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Експерт в отдела по ИС на големи компании 

 • Експерт в кантора, специализирана в областта на ИС 

 • Експерт в Комисия за защита на потребителите 

 • Служител в Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Служител в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост 

 

Относно срокове и график за кандидатмагистърски изпити може да следите и на сайта на УНСС.

При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на катедра ИСТТ.

Сайт на УНСС – прием Магистри: https://magistri.unwe.bg/

  

За повече информация посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК.