Обновено: неделя, 16 януари 2022 11:19

Преддипломен стаж

           

Студентите в ОКС Бакалавър, специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от обучението. За полагането на стажа, катедра ИСТТ има подписани меморандуми за сътрудничество с компетентни в областта на интелектуалната собственост организации на национално ниво. 
Резултатите показват, че често студентите си намират работа по специалността още по време на полагането на преддипломния си стаж.

 

  • Дисциплинатана "Учебна практика" на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ е с научен ръководител - 

 

  • Дисциплинатана "Учебна практика" на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“ е с научен ръководител - 

 

Запознайте се с процедурата за провеждане на преддипломен стаж:

1.Процедура

2.Указания

Документи за провеждане на преддипломния стаж:

1.Списък с приемащи организации

2.Образец на уведомително писмо