Обновено: петък, 06 ноември 2020 15:04

Преддипломен стаж

           

Студентите в ОКС Бакалавър, специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от обучението. За полагането на стажа, ИИСТТ има подписани меморандуми за сътрудничество с компетентни в областта на интелектуалната собственост организации на национално ниво. 
Резултатите показват, че често студентите си намират работа по специалността още по време на полагането на преддипломния си стаж.

 

  • Дисциплинатана "Учебна практика" на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ е с научен ръководител - гл. ас. д-р Николай Крушков

 

  • Дисциплинатана "Учебна практика" на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“ е с научен ръководител - ас. д-р Христин Стрижлев

 

Запознайте се с процедурата за провеждане на преддипломен стаж:

1.Процедура

2.Указания

Документи за провеждане на преддипломния стаж:

1.Списък с приемащи организации

2.Образец на уведомително писмо