Обновено: петък, 06 ноември 2020 14:59

Специалност "Индустриална собственост и бизнес"

 

Ръководител на секция "Индустриална собственост и бизнес": проф. д-р Мария Маркова

Консултации на ръководител: 

Кабинет: 1074

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: m.markova@unwe.bg

 

Научен секретар на секция: ас. д-р Силвия Тодорова

Кабинет: 1076

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: silvia.todorova@unwe.bg

 

Обща електронна поща на специалност "Интелектуална собственост и бизнес"isb_bakalavri@unwe.bg

Студентите в четвърти курс на обучение по специалност "Интелектуална собственост и бизнес" на ИИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за:

 • хода на учебния процес;
 • предстоящи мероприятия;
 • важни срокове и др.
В приложението One Drive студентите могат да открият учебните материали, които преподавателите им изпращат в хода на учебния процес.
В случай, че някой от студентите в съответната специалност няма достъп до електронната поща, може да се свърже с ас. д-р Папагалска, която ще съдейства за осигуряването на такъв.

 

За специалността

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. В съвременния бизнес, функциониращ във високо технологична и глобална среда, отличително предимство е интегрирането му с интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаването, индустриализирането и комерсиализирането на технологични иновации като изобретения и полезни модели, в изграждането на положителен имидж на бизнеса и неговите стоки или услуги, чрез разработване и налагане на търговски марки и промишлени дизайни. В сферата извън материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаваните блага от творчески индустрии като музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската и други, които функционират предимно в културния сектор, но са функционално свързани и зависими от творческите индустрии в технологичния сектор (материалното производство).

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и бизнес” могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост.  Те могат да работят като:

 • държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;
 • служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права като МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР, АРТИСТАУТОР, ПРОФОН, ИЗА АРТ и други
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националните центрове за книгата, театъра, музиката, танца, Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
 • специалисти в радио- и телевизионни организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост.