Обновено: петък, 26 февруари 2021 12:01

Специалност "Интелектуална собственост и бизнес"

 

Ръководител на секция "Индустриална собственост и бизнес": проф. д-р Мария Маркова

Кабинет: 1075А

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: m.markova@unwe.bg

 

Научен секретар на секция: гл. ас. д-р Силвия Тодорова

Кабинет: 1076

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: silvia.todorova@unwe.bg

 

Обща електронна поща на специалност "Интелектуална собственост и бизнес"isb_bakalavri@unwe.bg

Студентите в четвърти курс на обучение по специалност "Интелектуална собственост и бизнес" на ИИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за:

 • хода на учебния процес;
 • предстоящи мероприятия;
 • важни срокове и др.
В приложението One Drive студентите могат да открият учебните материали, които преподавателите им изпращат в хода на учебния процес.
В случай, че някой от студентите в съответната специалност няма достъп до електронната поща, може да се свърже с ас. д-р Папагалска, която ще съдейства за осигуряването на такъв.

 

За специалността

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. В съвременния бизнес, функциониращ във високо технологична и глобална среда, отличително предимство е интегрирането му с интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаването, индустриализирането и комерсиализирането на технологични иновации като изобретения и полезни модели, в изграждането на положителен имидж на бизнеса и неговите стоки или услуги, чрез разработване и налагане на търговски марки и промишлени дизайни. В сферата извън материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаваните блага от творчески индустрии като музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската и други, които функционират предимно в културния сектор, но са функционално свързани и зависими от творческите индустрии в технологичния сектор (материалното производство).

Професионална реализация на студентите, завършили специалността:

 • Експерт в Патентно ведомство на Р България 

 • Експерт в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Експерт в Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване)? 

 • Длъжности в субекти за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Експерт в Министерство на културата 

 • Експерт в Министерство на икономиката 

 • Да упражнява свободната професия - Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Експерт в отдела по ИС на големи компании 

 • Експерт в кантора, специализирана в областта на ИС 

 • Експерт в Комисия за защита на потребителите 

 • Служител в Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Служител в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост