Обновено: петък, 17 септември 2021 14:09

Защити на магистърски тези

     

Определената дата за защита на магистърски тези, както и сроковете за подаване на необходимите документи за допускане до нея, можете да следите в секция „Актуално за студента“ на началната страница на сайта на катедра ИСТТ и/или на информационните табла пред кабинет 1076.

 

Можете да се запознаете с правилата за организиране и провеждане на защити на магистърски тези в приложения документ:

Приложения:

1.Правила
2.Молба
3.Декларация