Обновено: сряда, 11 август 2021 1:04

Редовно обучение

Катедра ИСТТ предлага следните докторантски програми в редовна форма на обучение.

  • Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)
  • Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

Условия за кандидатстване

За докторантура могат да кандидатстват:

  • Български граждани
  • Чужди граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство
  • Чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България
  • Лица със статут на бежанци

Относно срокове и график за конкурсните изпити може да следите сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на катедра ИСТТ.

Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html

 

В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване за обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да получите допълнителна информация от научния секретар - ас. д-р Димитрина Папагалска.