Обновено: сряда, 17 август 2022 10:01

Настоящи докторанти

  

Велизар Соколов

 

Емил А. Георгиев

  

Искрен Константинов


Николай Братов

  


Камен Тодоров

 

Валери Костова

 

Иванела Пейчева

         

Биляна Димитрова

    

    

Лилия Йотова

     

 

Петър Атанасов