Обновено: четвъртък, 02 септември 2021 13:38

Екип

 

Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов 

почетен ректор на УНСС

CV

Тел: (02) 862 94 97

e-mail: bborisov@unwe.bg

 

Профд-р Владя Бориславова Борисова

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

 

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

 

 Ас. д-р Иван Начев Начев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : i.nachev@unwe.bg 

 

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

CV

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

 

Доц. д-р Николай Евгениев Крушков

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: n.krushkov@unwe.bg

 

Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: hstrijlev@unwe.bg 

 

Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: silvia.todorova@unwe.bg 

  

Ас. д-р Мирена Димитрова Станева

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: m.staneva@unwe.bg 

 

Д-р Юлияна Кирилова Томова

Хоноруван преподавател

e-mail: j.tomova@unwe.bg 


Велизар Драгомиров Соколов

Хоноруван преподавател

e-mail: v.sokolov@unwe.bg


Владислава Огнянова Петрова

Хоноруван преподавател

e-mail: vpetrova@unwe.bg


Емил Александров Георгиев

Хоноруван преподавател

 

 e-mail: e.georgiev@unwe.bg

 

Искрен Емилов Константинов

Експерт (научноизследователска работа)

e-mail: iskrenk@unwe.bg