Обновено: петък, 30 септември 2022 11:00

Екип

В.И.Д. Директор 

Д-р Иван Начев Начев

Тел: (02) 8195 367

e-mail: i.nachev@unwe.bg  

Кабинет: ИИСТТ 001

 

Заместник-директор

по научноизследователската дейност

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

 

Експерт (научноизследователска работа)

Искрен Емилов Константинов

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: iskrenk@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003

 

Експерт (проучвания и одит на права на интелектуална собственост)

Елеонора Ивова Иванова

Елеонора Иванова

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: eleonora.ivanova@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003

 

Експерт (научноизследователска работа)

Антоанета Гьорева

Тел: (02) 8195 397

e-mail: centerip@unwe.bg

Работно време: 08.00-12.00

 

Мениджър трансфер на технологии

ас. д-р Владислава Огнянова Петрова

 

e-mail: vpetrova@unwe.bg