Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:48

Разработване на политика за интелектуална собственост

 

Можем да Ви съдействаме с разработването на политика за интелектуална собственост на предприятието. Политиката урежда отношенията по идентифициране, създаване, закрила и управление на обектите на интелектуална собственост. Наличитето на ясно разписани правила намалява значително риска от възникване на спорове между предприятието, неговите служители и контрагенти.