Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:48

Нелоялна конкуренция

 

При закрилата срещу НК се дефинират забранените поведения на стопанските субекти, за разлика от другите права на индустриална собственост, където се дефинира обектът на закрила – патенти, търговски марки, промишлен дизайн и т.н. Закрилата се характеризира както с обща забрана за нелоялна конкуренция, така и със списък на действия, които представляват нелоялна конкуренция.

Нелоялна конкуренция е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите.

Действията, които представляват нелоялна конкуренция са объркването (на потребителите), дискредитирането (на конкурентите), заблуждението (на потребителите), нелоялното привличане на клиенти.