Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:49

Разрешаване на спорове по интелектуална собственост

 

Можете да използвате наши услуги при разрешаване на спорове свързани с обекти на интелектуална собственост.

 

Представителство пред съответните съдебни органи

Можем да Ви съдействаме при изготвяне и подаване на искова молба срещу нарушителя пред компетентния съд с цел:

  • установяване факта на нарушението;
  • преустановяване на нарушението, както и за изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението;
  • предявяване на иск за обезщетение за претърпени в следствие на нарушението вреди.

 

Представителство в извънсъдебно решаване на спорове – арбитраж и медиация

Какво е арбитраж? Арбитражът е процедура, при която спорът се подава, със съгласието на страните, на един или повече арбитри, които вземат обвързващо решение по спора. При избора на арбитраж, страните предпочитат процедура за частно разрешаване на спорове, вместо да се обръщат към съда.

Какво е медиация? Медиацията е преди всичко необвързваща процедура. Това означава, че въпреки че страните са се съгласили да отнесат спор към медиация, те не са задължени да продължат процеса на медиация след първата среща. В този смисъл страните винаги имат контрол върху медиацията. Продължаването на процеса зависи от тяхното съгласие.

 

 

Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията

Нашият екип може да Ви съдейства с предприемане на всички необходими действия пред КЗК, включително подготовка и подаване на жалба, образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и установяване на действията на нелоялна конкуренция.

 

Предоставяне на услуги пред агенция „Митници“

Бихме могли да Ви съдействаме при:

  • подаване и подновяване на действието на национално и/или съюзно заявление за намеса на митнически органи;
  • представителство и предприемане на съответните действия пред Агенция „Митници“, в случай на задържани потенциално фалшифицирани стоки;
  • сезиране на съответните институции и иницииране на процедури срещу нарушители;
  • организиране на унищожаване на стоки, които нарушават Вашите права върху обекти на интелектуална собственост;
  • кореспонденция и координация с митнически служители във връзка с нарушения върху права на интелектуална собственост.