Обновено: сряда, 11 август 2021 0:52

Държавни изпити

 

Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит:

  • по специалността.
 

Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ задължително полагат два държавни изпита:

  • по специалността и
  • по чужд език

 

Актуалните дати за подаване на документи за явяване на държавни изпити, както и за провеждането на Държавни изпити, може да следите на сайта на катедра ИСТТ в секция „Актуално за студента“ и на таблата пред кабинет 1076.