Обновено: вторник, 09 февруари 2021 9:29

Център за информационно обслужване

 

Центърът за информационно обслужване на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер осъществява комуникацията с националните и международни партньори на Института, както и редица дейности свързани с постигнати споразумения с тези партньори. 

Центърът работи за разширяването на мрежата от контакти на Института и все по-задълбоченото сътрудничество с организации от и свързани с областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер.

 

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ