Обновено: петък, 18 юни 2021 16:16

Секция „Индустриална собственост и бизнес“

 

В.И.Д. ръководител секция "Индустриална собственост и бизнес"

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

CV

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • дизайн
 • биотехнологични постижения
 • реклама

Разписание

Сесии

Консултации: Сряда -15.00 - 16.30 ч.

          

Научен секретар

Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: silvia.todorova@unwe.bg 

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • марки и географски означения
 • нови обекти на индустриалната собственост
 • дизайн на архитектурата, интериора и екстериора
 • бизнес идентификатори

Консултации: Вторник - 9.30  - 11.30 ч. 

 

 

Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов 

почетен ректор на УНСС

CV

Тел: (02) 862 94 97

e-mail: bborisov@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 001

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • лицензиране на интелектуална собственост
 • бизнес оценка на интелектуална собственост
 • индустриална собственост 
 • нови обекти на интелектуалната собственост

Разписание

Сесии

 

Доц. д-р Николай Евгениев Крушков

CV

Тел: (02) 8195 403

e-mail: n.krushkov@unwe.bg

кабинет: 1075А

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • корпоративна и информационна сигурност
 • организация и управление на културата, художественото творчество и сигурността

Разписание

Сесии

Консултации: Вторник -12.00 - 15.00ч. 

 

Ас. д-р Бойко Генадиев Таков

 

Тел: (02) 8195 367

e-mail: boyko.takov@unwe.bg

кабинет: 1075А

Консултации: Вторник - 09.00 - 10.30 ч.

 

Доц. Мариана Тодорова

гост-лектор

 

e-mail: mariana.todorova@unwe.bg

 

Хон. преп. Владислава Огнянова Петрова

докторант

 

e-mail: vpetrova@unwe.bg

Консултации: Сряда - 09.45 - 10.45 ч.

 

Хон. преп. Камен Георгиев Тодоров

докторант

 

e-mail: kamengtodorov@unwe.bg

Консултации: Сряда -11:00 – 12:00 ч.  

 

Хон. преп. Николай Станимиров Братов

докторант

 

e-mail: nikolay_bratov@unwe.bg

Консултации: Сряда -17:30-18:30 ч.