Обновено: петък, 26 март 2021 13:09

Секция „Творчески индустрии и бизнес“

 

Ръководител секция "Творчески индустрии и бизнес"

Профд-р Владя Бориславова Борисова

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • управление на интелектуалната собственост
 • бизнес с интелектуална собственост
 • авторско право и сродните му права
 • творчески индустрии
 • традиционни знания и културно наследство

Разписание

Сесии

Консултации: Сряда 09.45 - 10.45 ч.

 

Научен секретар

Ас. д-р Александър Делян Александров

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: a.aleksandrov@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003    

     

Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mailhstrijlev@unwe.bg 

Кабинет: ИИСТТ 002

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • авторски права
 • творчески индустрии
 • радио индустрия

Разписание 

Сесии

Консултации: Понеделник 10-13ч. 

    

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • телевизионна индустрия
 • управление на знанието

Разписание

Сесии

Консултации: Четвъртък: 09.00 - 10.30 ч.

   

Ас. д-р Димитър Костадинов Ганчев

e-mail: dimitar.ganchev@unwe.bg

Консултации: Четвъртък: 13.00 - 14.00 ч.

Кабинет: 1075Б

    

Ас. д-р Иван Начев Начев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : i.nachev@unwe.bg 

Кабинет: 1075Б

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • филмова индустрия

 Консултации: Вторник 11:00 - 12:30 ч.

 

Ас. д-р Мирена Димитрова Станева

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : m.staneva@unwe.bg 

Кабинет: 1075Б

Научни интереси:

 • културни политики 
 • културен мениджмънт
 • опазване и управление на културното наследство

Разписание

Сесии

Консултации: Четвъртък 09.00 - 10.30 ч.

   

Хон. преп. проф. д-р Виолета Горчева

 

Хон. преп. д-р Юлияна Кирилова Томова

e-mail: j.tomova@unwe.bg

Консултации: 

 

Хон. преп. Валери Валентинова Костова

докторант

e-mail: valery_kostova@unwe.bg

 

Хон. преп. Велизар Драгомиров Соколов

докторант

e-mail: v.skolov@unwe.bg

 

Хон. преп. Емил Александров Георгиев

докторант

e-mail: e.georgiev@unwe.bg

 

Хон. преп. Искрен Емилов Константинов

докторант

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: iskrenk@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003

Консултации: Вторник 15:45-16:45 ч.