Обновено: петък, 06 ноември 2020 13:32

Секция „Творчески индустрии и бизнес“

 

В.И.Д. ръководител секция "Творчески индустрии и бизнес"

Профд-р Владя Бориславова Борисова

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1073

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • управление на интелектуалната собственост
 • бизнес с интелектуална собственост
 • авторско право и сродните му права
 • творчески индустрии
 • традиционни знания и културно наследство

Разписание

Сесии

 

Научен секретар

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • телевизионна индустрия
 • управление на знанието

Разписание

Сесии

Консултации: вторник 16:30 - 17:30, онлайн (MS Teams)

                             четвъртък 9:30 - 10:30, каб. 1076

 

 

Ас. д-р Димитър Костадинов Ганчев

e-mail: dimitar.ganchev@unwe.bg

 

Ас. д-р Иван Начев Начев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : i.nachev@unwe.bg 

Кабинет: 1074

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • филмова индустрия

 

Ас. д-р Мирена Димитрова Станева

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : m.staneva@unwe.bg 

Кабинет: 1074

Научни интереси:

 • културни политики 
 • културен мениджмънт
 • опазване и управление на културното наследство

Разписание

Сесии

 

Ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: hstrijlev@unwe.bg 

Кабинет: 1074

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • авторски права
 • творчески индустрии
 • радио индустрия

Разписание 

Сесии

Консултации: понеделник 10:00 - 13:00, каб. 1074

 

Хон. преп. проф. д-р Виолета Горчева

 

Хон. преп. д-р Юлияна Кирилова Томова

e-mail: j.tomova@unwe.bg

 

Хон. преп. Валери Валентинова Костова

докторант

e-mail: valery_kostova@unwe.bg

 

Хон. преп. Велизар Драгомиров Соколов

докторант

e-mail: v.skolov@unwe.bg

 

Хон. преп. Емил Александров Георгиев

докторант

e-mail: e.georgiev@unwe.bg

 

Хон. преп. Искрен Емилов Константинов

докторант

 e-mail: iskrenk@unwe.bg