Обновено: събота, 19 март 2022 19:19

Екип на ОТТ

 

Мениджър трансфер на технологии

Хон. преп. Владислава Огнянова Петрова

 

e-mail: vpetrova@unwe.bg

 

Мениджър трансфер на технологии

Хон. преп. Искрен Емилов Константинов

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: iskrenk@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003