Обновено: сряда, 06 октомври 2021 15:00

Екип на ОТТ

   

 

В.И.Д. Директор на Офис за трансфер на технологии

Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова

Тел: (02) 8195 367

e-mail: silvia.todorova@unwe.bg 

Кабинет: 1076

 

Мениджър трансфер на технологии

Хон. преп. Владислава Огнянова Петрова

 

e-mail: vpetrova@unwe.bg

 

Мениджър трансфер на технологии

Хон. преп. Искрен Емилов Константинов

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: iskrenk@unwe.bg

Кабинет: ИИСТТ 003