Обновено: четвъртък, 15 септември 2022 9:07

Обучения

 

Експертите на ИИСТТ осъществяват обучения предназначени за представители на малките и средните предприятия, които целят да им помогнат за използването и управлението на интелектуалната собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта.

При необходимост от експертни становища по конкретни въпроси от областта на интелектуалната собственост, творческите индустрии и свързаните с тях бизнес отношения, моля свържете се с нас на тел.: (02) 8195 397 или на имейл адрес: [email protected]