ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Важна информация за предстоящите изпити!

понеделник, 18 май 2020 13:49

 

Уважаеми колеги,
 
Във връзка с предстоящите изпити от лятната сесия, бихме искали да ви обърнем внимание на следното:
  1. В деня и часа на изпита можете да се присъедините към самия изпит в Teams като последвате линка "онлайн изпит" от сесийното разписание за Вашата специалност. 
  2. За провеждане на изпита са Ви необходими: компютър с добра интернет връзка, камера, микрофон, студентска книжка, достъп до имейл адреса Ви в домейна на УНСС ("потребителско име"@unwe.bg)
  3. Камерата Ви трябва да бъде включена до самия край на изпита. 
  4. В началото на изпита е необходимо пред камерите да покажете студентските си книжки.
  5. Внимателно слушайте указанията на преподавателите си. Те ще Ви информират колко време остава до края на изпита. След като времето изтече, няма да можете да предадете теста си, защото формулярът няма да приема повече отговори. 
В случай че някое от горните условия не е изпълнено, изпитът Ви може да бъде анулиран и ще е необходимо да се явите на следващата планирана дата за провеждане - съответно на поправителна или годишна поправителна сесия.


Държавният изпит

на студентите от специалности:

 

  1. 1.     Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365.
  2. 2.     Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ с преподаване на английски език  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365.
  3. 3.     Творчески индустрии и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на  02.07.2020 г. от 11.00 ч., електронно чрез приложение Teams на Office 365.

 

Желаещите да се явят на държавен изпит ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

от 22 юни до 26 юни 2020 г. трябва да депозират на място в УНСС,   отдел „Студенти-Бакалавър“:

  • заявление за явяване на държавен изпит
  • 2 снимки паспортен формат (матови)

За специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език депозирането на заявление става в отдел „Студенти-Бакалавър“ - гише № 6

За специалност „Творчески индустрии и бизнес“ в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 10

До държавен изпит няма да бъдат допускани студенти, които не са подали заявление!

Студентите, които са подали заявление за явяване на държавен изпит, трябва да се присъединят към изпита 20 мин. преди неговото започване, чрез съответния линк, публикуван на сайта на ИТИБ -  https://itib.unwe.bg , секция „Актуално за студента“.

Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ИНСТИТУТА ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС

 

Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. на  03.07.2020 г. от 10.00 ч.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е от 22.06. до 25.06.2020г.

Дипломните работи се предават в електронен вид (word формат) на научните ръководители в същия срок. На титулната страница в лявата страна се изписва името на научния ръководител, а в дясната страна - трите  имена на дипломанта, фак.№,  специалност, имейл адрес и GSM.

Дипломната работа с всички приложения (ако има такива) трябва да е записана в един файл.

Още един важен срок за дипломантите: В периода от 22.06.2020г. до 25.06.2020г. в приемното  време, което е  от 9 часа до 15 часа, на канцеларията на отдел „Студенти-магистър“ дипломантите следва да заявят желанието си да се дипломират през юлската сесия. За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат задължения към Библиотеката трябва да  върнат заетите  книги.

На личните си имейли студентите получават своите служебни имейли за защитата на дипломната работа. Паролите за достъп могат да бъдат намерени в Web студент.

Студентът разработва презентация за своята защита на MS PowerPoint и я зарежда в своя OneDrive устройството от Office 365 – до датата на защитата.

За да се подготви за защитата дипломантът трябва да изтегли приложението на Microsoft Teams на компютър, който ще използва на самата защита, с работещ микрофон и камера. Дипломантът влиза със служебния си имейл и парола и от полетата най-вляво избира иконка Teams, където ще види, че е добавен в определена група.

На сайта на ИТИБ - https://itib.unwe.bg, един ден преди защитата, ще бъдат публикувани списъци, съдържащи следните данни:

Студент с име и факултетен номер

Комисия за защита №

Председател на комисията

На определената за защита дата, 20 минути преди обявения час, студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност  пред изпитната комисия. Председателят на комисията определя последователността на представяне според последователността на факултетните номера в графика. Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

Държавната изпитна комисия обявява оценките, след като приключи изпитът на всички студенти.

 
 
  
 
 
 

Галерия снимки от Важна информация за предстоящите изпити! ...