Обновено: понеделник, 01 март 2021 16:17

Контакти

 

Административен секретар 

Людмила Желева Чакърова-Присоева

Тел: (02) 8195 603

e-mail: l.prisoeva@unwe.bg

Кабинет: 1076

Работно време: 08.00-12.00


Експерт (научноизследователска работа)

Искрен Емилов Константинов

Кабинет: 1076

Тел: 02/ 8195 397

E-mail: iskrenk@unwe.bg

Работно време: 08.00-16.45 (обедна почивка: 12.00-12.45)