Обновено: четвъртък, 02 септември 2021 15:37

Контакти

 

Административен секретар 

Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"

Людмила Желева Чакърова-Присоева

Тел: (02) 8195 603

e-mail: l.prisoeva@unwe.bg

Кабинет: 1076

Работно време: Понеделник, вторник, сряда и петък: 12:45 ч. - 16:45 ч.

Четвъртък: 08:00 ч. - 12:00 ч.


Експерт (научноизследователска работа)

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер

Искрен Емилов Константинов

Кабинет: 1076

Тел: 02/ 8195 397

E-mail: iskrenk@unwe.bg

Работно време: 08.00-16.45 (обедна почивка: 12.00-12.45)