ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Службата на ЕС по интелектуална собственост предоставя безвъзмездни средства на МСП

вторник, 12 януари 2021 12:59

 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) създава фонд Ideas Powered for Business SME Fund, чиито средства са насочени към малки и средни предприятия, които искат да развият своите стратегии в областта на интелектуалната собственост и да защитят своите права на национално, регионално и ЕС ниво.

 

Помощта ще се под формата на възстановяване на разходи за конкретни услуги. Двете услуги, за които се възстановяват средства са:

- услуга 1: предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan);

- услуга 2: заявки за регистрация на марки и дизайни.

 

На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум до 1 500 EUR.


На 11 януари 2021 г. ще бъде отворен първият от петте прозореца за подаване на заявления, чиято активност ще продължи през цялата 2021 г.


Повече информация може да намерите на сайта на СЕСИС и на сайта на Патентно ведомство на Република България.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Галерия снимки от Службата на ЕС по интелектуална собственост предоставя безвъзмездни средства на  ...