ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член на СЦР с участие в поредица от инициативи, организирани от Фондация "Глобални библиотеки-България" и Регионална библиотека "Христо Ботев", гр.Враца

вторник, 08 юни 2021 17:00

   

Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебната дейност в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, и член на Сдружение Цифрова Република, участва в поредица от инициативи, организирани от Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Регионална библиотека „Христо Ботев, гр. Враца. 

  

    
Ас. Папагалска участва като гост-лектор по темите за възможностите и предизвикателствата на платформите, позволяващи провеждане на онлайн обучения за служителите на библиотеките и техните потребители, както и за авторскоправните аспекти при използване на съдържание, обект на такива права, в онлайн среда.

   

  

  

   

     

Галерия снимки от Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член н ...