ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Меморандум за сътрудничество между катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и Българският филмов институт

неделя, 16 януари 2022 11:07

 

На 14 януари 2022 г. се подписа меморандум за сътрудничество между катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и Българският филмов институт (БГ.Ф.И.).

 

По силата на меморандума, през последния осми семестър на обучение, студентите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ на катедрата ще имат възможност да избират БГ.Ф.И. за организацията, в която да преминат задължителната си стажантска практика.

 

Повече информация за БГ.Ф.И.:

БГ.Ф.И. е юридическо лице с нестопанска цел, учредено да осъществява общественополезна дейност. Работи за развитието на българската филмова индустрия и защитата на интересите на всички нейни стопански субекти.

 

Основните цели на сдружението са:

 

• разработване на стратегии и политики за развитието на българската филмова индустрия;

• подпомагане обучението и реализацията на кадри за нуждите на филмовата индустрия;

• популяризиране на Република България като атрактивна дестинация за заснемане на филмови продукции, с цел развитие на сектора;

• подпомагане опазването на културно-историческото наследство в сектора на филмовата индустрия;

• създаване на устойчиви партньорства с представители на държавата, университетите и бизнеса;

• подпомагане модернизацията на българската филмова индустрия.

 

БГ.Ф.И. осъществява сътрудничество с представители на държавната власт и местното самоуправление, национални, регионални и международни организации в областта на филмовата индустрия. Учредителите на БГ.Ф.И. имат успешно кариерно развитие и дългогодишен опит в българската филмова индустрия, както в създаването и реализацията на нейните основни продукти, така и във формирането на политики за развитие на сектора.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между катедра „Интелектуална собственост и технолог ...