ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

ИИСТТ проведе Лятна школа по интелектуална собственост и бизнес

петък, 24 юни 2022 11:53

  

 

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС проведе лятна школа по интелектуална собственост и бизнес в периода 20-23.06.2022 г. за представители на академията и бизнеса. Обучението и дискусията по теми за регламентацията и бизнес реализацията на интелектуалната собственост се проведе при участието на изявени професионалисти от академичните и експертни среди. Обучаемите - докторанти, представители на МСП, интересуващи се от проблемите на интелектуалната собственост, оцениха високо полезността на програмата и разгледаните дискусионни въпроси в управлението на интелектуалната собственост като бизнес ресурс в национален и международен аспект. 

 

Сред темите на лятната школа бяха:

  • Актуална концепция за интелектуална собственост;
  • Интелектуална собственост в индустрията;
  • Интелектуална собственост в културата;
  • Счетоводно - финансови аспекти на интелектуалната собственост;
  • Фирмената сигурност и интелектуална собственост;
  • Конкурентна бизнес среда;
  • Портфолио интелектуална собственост на фирмата;
  • и други релевантни към интелектуалната собственост теми.

  

Галерия снимки от ИИСТТ проведе Лятна школа по интелектуална собственост и бизнес ...