ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Публична лекция на тема "Устойчиво земеделие чрез модерни технологии за по-зелен свят и по-здравословен живот"

петък, 18 ноември 2022 16:20

 

На 18 ноември 2022 г. от 11.00 Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) организира публична лекция на тема „Устойчиво земеделие чрез модерни технологии за по-зелен свят и по-здравословен живот“ с лектор акад. Атанас Атанасов.

 

акад. Атанас Атанасов

  

Публичната лекция се откри от проф. д-р Мария Маркова, зам.-директор на ИИСТТ по НИД и ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Проф. Маркова представи на аудиторията акад. Атанас Атанасов, пионер в растителните биотехнологии и генетичното инженерство в България.

  

акад. Атанас Атанасов, проф. д-р Мария Маркова

  

В аудиторията присъстваха студенти от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, представители на катедра „Икономика на природните ресурси“, на академичните и бизнес среди.

  

Галерия снимки от Публична лекция на тема "Устойчиво земеделие чрез модерни технологии за по-зелен ...