ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Проведе се Научен форум " Бизнесът в 21 век" , секция, " Интелектуална собственост и бизнес "

вторник, 22 ноември 2022 11:36

 

В малка конферентна зала на УНСС в научен форум " Бизнесът в 21 век" , секция, " Интелектуална собственост и бизнес " участваха студенти на специалностите " ИС и бизнес" , " Творчески индустрии и бизнес" от бакалавърска степен на обучение, а студенти от специалност" Интелектуална собственост и творчески индустрии" , магистърска степен на обучение , докторанти на катедрата и преподаватели представиха свои научни доклади по актуални теми и дискусионни въпроси на интелектуалната собственост като система от интелектуални резултати и като ресурс за бизнес развитие. 

 

Галерия снимки от Проведе се Научен форум " Бизнесът в 21 век" , секция, " Интелектуална собствено ...