ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

На 1.12.2022 г. се проведе Кръгла маса на тема ""Идентифициране на проблеми при защитата на правата на интелектуална собственост в архитектурата"

вторник, 06 декември 2022 10:48

 

На 1 декември 2022 г. от 13.00 ч. в конферентна зала на ИИСТТ се проведе кръгла маса на тема „Идентифициране на проблеми при защитата на правата на интелектуална собственост в архитектурата“ организирана от Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, съвместно със Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/.

Публичната лекция се откри от проф. д-р Мария Маркова, зам.-директор на ИИСТТ по НИД и ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ с презентация на тема „Правата на интелектуална собственост в архитектурата“.

 

Арх. Марин Бакалов, председател на САПЗАПА, проф. д-р Мария Маркова, зам.-директор на ИИСТТ, адв. Йордан Политов

   

Сред участниците в кръглата маса бяха представители на Съюз на българските архитекти, студенти в специалностите на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и катедра „Недвижима собственост“, експерти на ИИСТТ.

 

 

Арх. Бакалов и адв. Политов поставиха редица въпроси за обсъждане на кръглата маса, сред които необходимостта от познаване  на правата на интелектуална собственост върху произведенията на архитектурата от архитекти, строителни компании и институции в страната, съществени въпроси от нормативната база в областта и възможностите за нейното усъвършенстване. Участниците в кръглата маса дискутираха спазването на авторските права на архитекти от държавните и общинските субекти, от възложители на обществени поръчки, както и липсата на хармонизирани текстове в комплексната нормативна регулация в архитектурата: ЗУТ, ЗАПСП и ЗС.

 

 

Галерия снимки от На 1.12.2022 г. се проведе Кръгла маса на тема ""Идентифициране на проблеми при  ...