ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Проф. Абдулла Хендроприйоно (State Intelligence College) и доц. Николай Крушков (УНСС) размениха книгите

вторник, 06 декември 2022 13:37

 

Проф. Абдулла Хендроприйоно (State Intelligence College) и доц. Николай Крушков (УНСС) размениха книгите си в условията на взаимно уважение както към двете държави, така и към двата университета, които представляват, за да обменят опит в областта на управлението, сигурността и лидерството.

   

гл. ас. д-р Николай Крушков и проф. Абдулла Хендроприйоно

   

    

Книгата на проф. Хендроприйоно The Philosophy of Intelligence и книгата на доц. Крушков Security Leadership Creativity

  

Проф. Абдулла Хендроприйоно е легенда на Индонезия, генерал от резерва, бивш директор на разузнаването на Индонезия и автор на песни, изпълнявани с много любов от индонезийското общество.

 

Проф. Абдулла Хендроприйоно

Галерия снимки от Проф. Абдулла Хендроприйоно (State Intelligence College) и доц. Николай Крушков  ...