ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов” подписаха Меморандум за сътрудничество със Съюза на изобретателите в България

вторник, 11 юли 2023 9:30

Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов” подписаха Меморандум за сътрудничество със Съюза на изобретателите в България

 

Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов” на УНСС разшириха своята партньорска мрежа с подписването на меморандум за сътрудничество със Съюза на изобретателите в България.

Меморандумът има за свой предмет установяването на сътрудничество между страните с цел разпространение на знанията за създаването, закрилата и управлението на индустриалната собственост, чрез провеждане на стажантски програми за студенти, организиране и реализиране на съвместни инициативи, събития и проекти.

Галерия снимки от Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д ...