ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Сътрудничество на Института със СОИС и СЕСИС

петък, 15 септември 2023 16:35

 

В израз на сътрудничество на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер "проф. д-р Борислав Борисов" със Световната организация за интелектуална собственост и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, на официалния сайт на Института предоставяме достъп до извлечения от техни актуални публикации, чиито пълни текстове са достъпни на официалните им  сайтове.

 

Доклад за състоянието на интелектуалната собственост в света 2022 Посоката на иновациите / World Intellectual Property Report 2022 The Direction of Innovation:

извлечение;

- целият доклад е достъпен на английски език на сайта на СОИС.

 

Индустрии с интензивно използване на правата на интелектуалната собственост (ПИС) на ниво ЕС

 / IPR-intensive industries and economic performance in the European Union:

извлечение;

- целият доклад е достъпен на английски език на сайта на СОИС.

 

 

 

 

Галерия снимки от Сътрудничество на Института със СОИС и СЕСИС ...