ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Форум "Правата на артистите-изпълнители"

сряда, 31 януари 2024 10:05

 

 

 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) на УНСС, СНЦ „АртистАутор“ и адвокатска кантора YNG Legal организират форум „Правата на артистите-изпълнители“. За да участвате е необходимо да се регистрирате като попълните онлайн формуляра.

 

В България практиката показва, че има необходимост от регулярни информационни кампании, които представят добре структурирана информация относно правата на артистите-изпълнители в съвременната бизнес среда. Форумът ще засегне въпроси от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността на актьорите. Обсъжданите теми са подходящи за артисти-изпълнители, продуценти, юристи, специалисти по интелектуална собственост, комуникации, студенти. 

 

По време на форума специалисти от академичните среди и практиката ще засегнат следните теми:

  • колективното управление на права на интелектуална собственост;
  • ролята на Министерството на културата в колективното управление на права;
  • измененията в закона за авторското право и сродните му права;
  • специфики в договорите на артистите-изпълнители.

 

Форумът ще се проведе на 27 февруари от 09:30 ч. в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство.

 

За организаторите: 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ е основно звено на УНСС, което осъществява научноизследователска дейност и подпомага бизнеса и държавното управление по въпросите на интелектуалната собственост и технологичния трансфер. ИИСТТ работи в тясно изследователско и експертно сътрудничество с редица национални и международни организации, като Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, работодателски организации, предприятия от творческите индустрии, юристи, представители по индустриална собственост и други.

 

СНЦ „АртистАутор“ е организация за колективно управление на права, регистрирана в Министерството на културата. Сдружението се грижи за колективно представителство, управление и защита на правата на артистите-изпълнители в България от 1998 г. насам. В „АртистАутор“ членуват над 340 професионални български артисти-изпълнители. 

 

YNG Legal е водеща адвокатска кантора в областта на правото на интелектуалната собственост. Екипът има дългогодишен опит в консултирането на актьори, писатели и други творци във връзка със защитата на техните авторски и сродни права. Кантората предоставя пълно правно обслужване на „АртистАутор“ и участва активно в уреждането на отношенията между организации за колективно управление на права и ползватели на права.  Освен това YNG Legal предлага юридически услуги на бизнес клиенти относно структуриране на бизнеса им, данъчноправните аспекти на търговски сделки, защита на личните данните, мерки срещу изпирането на пари, дейности с криптовалути, както и в областта на трудовото и търговското право. 

 

 

 

Галерия снимки от Форум "Правата на артистите-изпълнители" ...