ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Меморандум за сътрудничество между ИИСТТ и Съюза на преводачите в България

петък, 15 март 2024 12:26

 

 

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер "проф. д-р Борислав Борисов" на УНСС и Съюза на преводачите в България подписаха меморандум за сътрудничество. 

Меморандумът има за свой предмет полагането на съвместни усилия в разпространението на знанията за правата на интелектуална собственост в творческите индустрии, което ще бъде реализирано чрез осъществяване на съвместни инициативи, събития и проекти.

 

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между ИИСТТ и  Съюза на преводачите в България ...