ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Проведе се научен форум "Издателският бизнес като част от творческите индустрии"

петък, 15 март 2024 12:59

 

Събитието предизвика голям интерес и събра представители на академичните среди, на Министерството на културата, на творческите организации като Съюза на българските журналисти, Асоциацията на професионалните фотографи, Съюза на преводачите в България, ръководителите на катедрите „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и „Чужди езици и приложна лингвистика“, както и на Библиотеката и  Издателския компекс в УНСС, преподаватели, издатели и експерти в областта на интелектуалната собственост.

 

Д-р Иван Начев, директор на ИИСТТ, доц. д-р Николай Крушков, ръководител катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“,  д-р Юлияна Томова, експерт НИД в ИИСТТ и Искрен Константинов, експерт в ИИСТТ (от дясно наляво)

снимка: Лилия Йотова

 

Д-р Иван Начев, директор на ИИСТТ, откри форума като благодари на издателство „Сиела норма“ АД и Асоциация „Българска книга“ за съдействието при организацията. „Не знам дали ви прави впечатление, но напоследък  се организират форуми на всички творчески индустрии, музикална, филмова, радио и телевизия, но проблемите на издателския бизнес не се слагат на масата. Затова се радвам, че днес провеждаме този форум и се надявам да се получи една добра дискусия, в която ще фиксираме проблемите на издателския бизнес и съответно ще потърсим решенията им“, каза директорът на ИИСТТ.

 

Доц. д-р Николай Крушков, ръководител катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, поздрави присъстващите от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. „Ключово важно е на такива срещи да се посочат проблемите пред издателския бизнес, които днес наричаме „съвременни предизвикателства“. Да ги разгледаме от всички аспекти, от гледна точка на интелектуалната собственост, маркетинга, комуникацията, защитата на авторските права, възнагражденията, използването на изкуствен интелект. Да ги обсъдим и да набележим тенденциите на развитието на този бизнес“, каза доцент Крушков и даде думата на д-р Юлиана Томова, експерт НИД в ИИСТТ на УНСС и дългогодишен преподавател в катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, която представи първата презентация на тема: „Актуални тенденции на развитие на издателския бизнес“ на фона на статистики ат световната практика и състоянието на бизнеса у нас.

д-р Юлиана Томова

снимка: Лилия Йотова

 

По време на форума специалисти от академичните среди и бизнеса дискутираха теми, свързани с издателската индустрия – издателският бизнес, сдружаването при издателите, управлението на права на интелектуална собственост, многообразие, трансформации и предизвикателства в индустрията.

 

 

г-жа Петя Господинова и г-жа Милена Ташева

снимка : Лилия Йотова

 

Голям интерес и дискусии предизвикаха изказванията на г-жа Петя Господинова, зам. председател на Управителния съвет на Аоциациа „Българска книга“ и Ръководител направление „Книгоиздаване“ – на най-голямото българско издателство „Сиела“, която акцентира върху казуси с авторските права, тревожни тенденции и предизвикателства пред издателите у нас, едни от които са електронните книги и пиратството в интернет, дори с излезли вече книги на хартия. Големият опит и на отговорния редактор на издателство „Сиела“, г-жа Милена Ташева, която има дългогодишен опит в корпоративния свят и маркетинга и комуникацията на книги и за която се твърди, че има суперсилата да намира подходящата книга за всекиго, допълни картината. Тя даде светлина относно изискванията и натиска от страна на днешните читатели, които имат богата дигитална култура и информираност и съответно не лекия процес на подбор на заглавия и скоростта на издаването им.

  

Сред интересните събеседници с богат практически опит беше един от най-търсените автори за срещи в цялата страна Марин Трошанов, автор на художествена литература, публицистика и поезия. Магистър по „Международни отношения“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и „Бизнес администрация“ към международния факултет на университета в Шефилд, Великобритания, ръководи големи международни екипи в IT индустрията. Творческият път на Марин преминава през фантастичната трилогия „ЛАМЯ ЕООД“, детската поредица за робота Чапек, юношеския роман „Еми и Крадецът на сенки“, интерактивната книга за деца „Чудният нов свят“, както и множество разкази и сценарии за комикси. Носител е на престижните национални награди „Перото“ и „Константин Константинов“. Удостоен е с грамота за принос в професионалното ориентиране на деца от Българска мрежа на Глобалния Договор към ООН. Той подчерта колко е отговорна работа на авторите и колаборацията им с художници, дизайнери, илюстратори, редактори и каква всеотдайност е необходима от целия екип при създаването на една книга и от друга страна, до колко всичко това е адекватно за реализацията у нас, заради средно малките тиражи, свързани с пазара ни.

 

 

Марин Трошанов,  Доц. д-р Антония Пенчева, г-жа Лилия Йотова

снимка: Лилия Йотова

 

Доц. д-р Антония Пенчева, Зам.-декан по научноизследователската дейност, Факултет „Международна икономика и политика“, Ръководител катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС се изказа като Председател на Съюза на преводачите в България, организация която отстоява авторските им права. Тя акцентира върху промени в Закона  за авторските права и сродните им права и за важната роля на добрия превод на литературните преводачи за успеха на произведенията в книгоиздаването.

Г-жа Лилия ЙотоваПредседател на Асоциацията на професионалните фотографи сподели за актуалните проблами и пресечни точки на издателския и фотографския бизнес свързани с управлението на права на интелектуалната собственост.

  

 г-н Веселин Ангелов, ас. д-р Полина Стоянова, г-н Мехти Меликов 

снимка: Джулия Тодорова

 

 

 докторант Биляна Димитрова, г-н Петър Петров

снимка: Джулия Тодорова

 

Г-н Веселин Ангелов, Директор - Университетски комплекс на  УНСС  изтъкна особеностите на издателската дейност в академична среда и каква е мисията, авторитета и имиджа на академичните издания.

г-н Петър Петров, Дирекция "Университетска библиотека“, представи нововъведенията в библиотечния мениджмънт, с цел релевантност на развиващата се академична среда и привличане на студентите. 

Проф д-р Мария Маркова от катедра „Интелектуална собственост и   технологичен трансфер“ УНСС, говори за актуални въпроси   и нови предизвикателства в издателският бизнес и издателските права  в  цифрова бизнес среда.

г-н Мехти Меликов, като  Директор дирекция „Авторско право“ Министерство на културата даде много отговори на въпроси от дискусията свързани с усилията на МК за подобряване бизнес средата и регулиране на авторските права, освен това той изведе и темата за  „Мястото на издателите в системата на компесационните възнаграждения за свободно използване“, в своята презентация.

Гл.ас. д-р Полина Стоянова, Катедра „Интелектуална собственост и   технологичен трансфер“ УНСС направи интригуваща презентация за изкуственият интелект и неговите актуални проблеми и предизвикателства пред издателския бизнес.

 

Дигиталната революция и издателската дейност в журналистиката и в печатните и в онлайн изданията, въпрос по който говори г-жа Антоанета Титянова, журналист, Председател на Комисия по организационни въпроси на СБЖ.

Голяма част от присъстващите изявиха актвна позицияпо дискутираните теми. Всички участници оцениха високо изключителната полезнаст и актуалност на проведения форум с предложение за популяризиряне, обучение, иницииране на нови срещи и обсъщания по въпросите на интелектуалната собственост и защитата на правата и обединяване на усилията на академичната общност, бизнеса и институциите.  

  

 

 

Галерия снимки от Проведе се научен форум "Издателският бизнес като част от творческите индустрии" ...