ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Прочетете специалното издание на Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер

петък, 31 май 2024 14:39

 

Екипът на Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер разработи специално издание на списание "Стратегии на образователната и научна политика" с фокус интелектуална собственост. Всички статии от изданието са свободно достъпни на сайта на издателство "Аз-буки".

Линк: https://strategies.azbuki.bg/staregies/sadarzhanie-na-sp-strategii-na-obrazovatelnata-i-nauchnata-politika-2024-g/sp-strategii-na-obrazovatelnata-i-nauchnata-politika-knizhka-1s-2024-godina-xxxii/

Галерия снимки от Прочетете специалното издание на Катедра и Институт по интелектуална собственост ...