Обновено: вторник, 02 март 2021 16:00

График и условия

Служебен имейл на сектор настаняване

______________________________

Служебен имейл на КСБВУ

E-mail e-mail: ksbvu@unwe.bg

______________________________Съобщение на КСБВУ относно допълнителния прием за общежитие за учебната 2020/21 г.

КСБВУ взе решение да настани всички подали молби при наличие на свободни места в общежитията на УНСС.

Разменни писма ще се издават до изчерпване на отпуснатите бройки от другите университети.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще се издават в П‘ССО 23 блок ниско тяло, отдел настаняване.

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 28.09. до 02.10.2020 г. (в работните дни).

______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” през учебната 2020/2021 година

КСБВУ взе решение да класира всички студенти в ОКС „магистър“.

Настанителните заповеди и на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС (блок 23А, ниско тяло).

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 28.09. до 02.10.2020 г.  (в работните дни).

______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития

Срокът за настаняване в студентските общежития за всички класирани студенти от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” и V курс в ОКС „магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително).

______________________________


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно кандидатстване за общежитие на новоприетите студенти в ОКС „магистър”

Срокът за подаване на документи за кандидатстване в общежитие за новоприети студенти в ОКС „магистър“ се удължава до 21.09.2020 г. (включително).

______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър”


Минимален успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2020/2021 г.: 4,40 включително.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 28.08.2020 г.

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 1.09. до 13.09.2020 г. (в работните дни).

______________________________

Съобщение на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти горен курс за общежитие през учебната 2020/2021 г.

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2020/2021 г. за студентите:
II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
ОКС „магистър“ – класира всички студенти.

Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 13.09.2020 г. (в работните дни).

______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Заявления могат да се подават в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) и на имейл: KSBVU@unwe.bg (от университетските пощи с разширение „@unwe.bg”).

Студентите, които кандидатстват за общежитие по критерии различни от „Общо основание“ трябва да сканират/снимат необходимите документи и да изпратят на имейл: KSBVU@unwe.bg  или да ги донесат в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) в посочения срок.

______________________________


 

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление