Обновено: неделя, 16 януари 2022 11:09

Партньори

 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер работят в тясно изследователско и експертно сътрудничество със следните национални и международни организации: