Обновено: сряда, 30 август 2023 9:51

Партньори

 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер "Проф. д-р Борислав Борисов" работи в тясно изследователско и експертно сътрудничество със следните национални и международни организации: