Обновено: петък, 17 септември 2021 14:30

Партньори

 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер работят в тясно изследователско и експертно сътрудничество със следните национални и международни организации: